Publikációk

Megszüntethető az osztatlan közös földtulajdon!

2020. december végén jelent meg az osztatlan közös tulajdonban lévő földek közös tulajdonának felszámolásáról szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban : Foktftv.) részletes szabályait tartalmazó végrehajtási rendelete a 647/2020. (XII. 23.) Kormányrendeletként.

Dr. Jobbágy Krisztina

Változtak a földforgalmi szabályok. Adásvétel és bérlet előtt állóknak: pontokban a lényeges módosítások. 2020. július 1-től lépett hatályba a termőföldekre vonatkozó jogszabályok módosítása. A karantén alatt nem sok változást vártam, a végleges jogszabályszöveg azonban sok módosítást tartalmazott. Mivel az utóbbi időben nagyon sok megkeresést kaptam ezzel kapcsolatban, megpróbálom Önöknek közérthetően összefoglalni, mire kell a szerződések megkötésekor kiemelten figyelni.

Dr. Jobbágy Krisztina

Kire szállhat a termőföld? Nem mindegy, hogy törvényes vagy végrendeleti öröklésről van-e szó. A földforgalmi törvény 2013. december 15-én lépett hatályba, azonban nagyon sokan a mai napig sincsenek tisztában a termőföldek öröklésére vonatkozó szabályokkal. Hetente több megkeresés is érkezik ezzel kapcsolatosan hozzám, ezért tisztázzuk legalább az alapszabályokat.

Dr. Jobbágy Krisztina

Az AgrárUnió februári számában érdeklődve fedeztem fel két cikket, melyek az MVH-val kapcsolatos problémákat vetettek fel, és a szakterületemhez tartoznak. („Gazdavicc egy olvasói levélből…”; „AKG blöff, avagy fajtamegőrzés a toronyból”) Mivel jómagam több évig voltam a sokat szidott MVH ügyvédje, ezért sok tapasztalatom van az agrártámogatásokat érintő problémakörök vonatkozásában

Dr. Jobbágy Krisztina

E havi cikkemben néhány, igen fontos gyakorlati problémára szeretném felhívni a Tisztelt Olvasók figyelmét, amelyek az ügyfeleimnél gyakran előfordult mostanában, és talán az ezekkel kapcsolatos tanácsaim megfogadásával megkönnyíthetem az életüket, illetve a későbbi, elhúzódó MVH-s ügyintézést…

Dr. Jobbágy Krisztina

2009-ben a fiatal mezőgazdasági termelők az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatás iránti kérelmet nyújthattak be az MVHhoz, amellyel az induló vállalkozásuk egy egyszeri tőkeinjekciót kaphatott. Illetve jelen cikkben elmesélt jogesetek szereplői csak kaphattak volna, de talán még kaphatnak is, ha hiszünk a népmesékben: minden jó, ha a vége jó…

Dr. Jobbágy Krisztina

A nyári szünet előtti utolsó ülésnapján az Országgyűlés igencsak termékeny volt törvénykezés terén, a sarkalatos törvények megalkotása mellett számos törvényt módosítottak. A módosítások érintették a földügyi törvényeket is, amelyek a közel egy éve elkezdett új föld- és birtokpolitika folytatásának tekinthetők.

Dr. Jobbágy Krisztina

Mindenkinek van elképzelése, hogy mit takar a jogszerű földhasználó vagy a nyilvánvaló hiba fogalom az agrártámogatások vonatkozásában, de a „józan paraszti” észjárás nem mindig fedi a jogszabályban foglaltakat, az mindig sokkal kacifántosabb annál.

Dr. Jobbágy Krisztina

Kilenc hónappal nyugodtan számolhat, aki manapság földet szeretne venni vagy eladni, de az ügyintézés ideje elérheti akár az egy évet is. Ráadásul egyre több szerződést utasítanak el különböző okokra hivatkozva. A földvásárlás buktatóiról ....

Dr. Jobbágy Krisztina

Azt már alighanem mindenki tudja, hogy indulnak az új pályázatok a Vidékfejlesztési Program keretében (VP). A következőkben összefoglalom, hogy a gyakorlatban hogyan tudnak pályázatot benyújtani, mik az alapvető feltételek, mire kell odafigyelni, és mi a lényege az új eljárásrendnek.

Dr. Jobbágy Krisztina

Az alábbiakban megpróbálom Önöknek leegyszerűsítve megfogalmazni, hogy miről is szól tulajdonképpen az EKÁER, vagyis az elektronikus közúti áruforgalmi rendszer. Jelen írásban kizárólag a fogalmak magyarázatára vagy értelmezésére koncentrálva, hogy egyáltalán az alapokkal tisztában legyenek az érintettek.

Dr. Jobbágy Krisztina

Mostanában egyre gyakrabban találkozom olyan ügyekkel, ahol új szabályozás alapján mondják fel a földhaszonbérleti szerződéseket, azok lejáratának határideje előtt. Emiatt egyre több jogvita is keletkezik, ezért szeretném mindkét fél figyelmét felhívni az alábbiakra.

Dr. Jobbágy Krisztina


Nagyon sok kérdés érkezett a földhaszonbérleti szerződés felmondása, az előhaszonbérleti jog gyakorlásával kap- csolatban. Ezeket foglaltam most csokorba, hogy segítségükre legyen.

Dr. Jobbágy Krisztina


2013. július 1-jétől hazánkban is bevezetik a megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszert, amely a magyar úthálózat (autópályák, autóutak és főutak) kijelölt, összesen 6513 km hosszú szakaszait érinti.

Dr. Jobbágy Krisztina


Hónapok óta kerülgetem a témát, nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy ezzel kapcsolatban írjak-e egyáltalán cikket vagy sem. Tudom, hogy ez az a téma illetve problémakör, ami nagyon-nagyon sok támogatást igénylő gazdálkodót érint.

Dr. Jobbágy Krisztina


Az elmúlt 6 hónap során nagyon sok olyan ügyféllel találkoztam, akik a gazdaságukat családi gazdaságként vezetik. Tehát a gazdaságot alkotják a család tagjai, és a tagok közül valaki a családi gazdaság vezetője.

Dr. Jobbágy Krisztina


Rengeteg kérdés és megkeresés érkezett az új Földforgalmi törvénnyel és az ahhoz kapcsolódó átmeneti szabályozást tartalmazó törvénnyel kapcsolatban. Olyan sok a változás, hogy a szabályozás részletes kifejtésére egy cikk kevés. Igazság szerint nagyon nehéz „konyhanyelvre” lefordítani a jogszabályokat, úgy, hogy mindenki megértse, de megpróbálom a lényeget leírni.

Dr. Jobbágy Krisztina


Változnak a földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok. 2013. január 1-jével, illetve február 1-jével. A módosult szabályozást a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényt (a továbbiakban: Tft.) módosító 2012. évi CCXIII. törvény, és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) korm. rendeletet (a továbbiakban: Fönyr.) módosító 355/2012. (XII. 13.) korm. rendelet, valamint a 429/2012. (XII. 29.) korm. rendelet tartalmazza.

Dr. Jobbágy Krisztina


2013. február 27-vel változtak a földhasználati bejelentésre vonatkozó szabályok. A legfontosabb változás, hogy a földhasználati nyilvántartási eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj- és illeték fizetési kötelezettség alól.

Dr. Jobbágy Krisztina


2009-ben az Európai Unió megbírságolta Magyarországot, mivel a MePAR térképeket nem újították fel az EU által előírt 4 éves időszakban. Ha valaki visszaemlékszik rá a bírság nem kis összeg volt. Ez az esemény indította el gyakorlatilag azt a folyamatot, ami már akkor sem volt jogszerű, de a mai napig is folytat az MVH, annak ellenére, hogy több jelzést, kérését, most pedig már jogerős ítéleteket is kap erre vonatkozóan.

Dr. Jobbágy Krisztina


Hazánkat szinte minden évben valamilyen szélsőséges időjárás sújtja, amelynek következményeit leginkább a mezőgazdasági termelők szenvedik el. Mivel a jövőben is számolni kell hasonló előre nem látható, természeti csapásokkal, fontos tisztában lenni az ezeket valamennyire kompenzálni tudó „védőháló” lehetőségeivel és kötelezettségeivel.

Dr. Jobbágy Krisztina


A témával kapcsolatban az ország különböző részeiről nagyon sok megkeresést és kérdést kaptam. Ez év júliusa óta, a legtöbb gazdálkodó meglepve és döbbenten tapasztalta, hogy a vízitársulat, amely az adott területen működik, fizetési felszólítást küldött neki azzal, hogy fizetnie kell erdő, gyep, rét vagy legelő terület után 250 Ft/ha; szántó és egyéb terület esetében 500 Ft/ha összegben ún. egyéb támogatást.

Dr. Jobbágy Krisztina


Önök közül a legtöbben valószínűleg már értesültek arról, hogy az előző két cikkemben részletesen ismertetett „közúti árufuvarozásra” vonatkozó kormányrendeletet a kormány 2012. 07. 12-i hatállyal módosította, miszerint a saját áruszállítás esetében törölték a kötelező menetlevél használatát.

Dr. Jobbágy Krisztina


A múlt havi cikkem, ami a közúti közlekedés és fuvarozás új szabályairól szólt, olyan nagy érdeklődést váltott ki az olvasókból, amin még magam is meglepődtem. A témával kapcsolatban nagyon sok kérdést kaptam e-mailben, telefonon, ezért a mostani cikkben megosztom Önökkel a kérdések nagy részét, amivel remélem mindenkinek a segítségére lehetek.

Dr. Jobbágy Krisztina


2010 óta számos támogatás iránti kérelmet már csak az egységes kérelem keretében nyújthatunk be az MVH-hoz, a Magyar Közlönyben idén március 24-én megjelent az ez évi egységes kérelem eljárási szabályait tartalmazó 29/2012. (III. 24.) VM rendelet.

Dr. Jobbágy Krisztina


Nagyban folynak már a földeken a tavaszi mezőgazdasági munkák. Rendszerint a munkákat gépekkel végzik vagy végeztetik a gazdák, ezért nem árt tudni, hogy 2011. december 8-a óta megváltoztak a vonatkozó jogszabályok, és a szabálytalanságok súlyos bírságokkal járhatnak!

Dr. Jobbágy Krisztina