A haszonbérleti díj emelése, de HOGYAN KELL SZABÁLYOSAN alkalmazni?

Tisztelt Olvasók!

Legutóbb ez év tavaszán írtam Önöknek a termőföldek haszonbérlete esetében a haszonbérleti díj emelésére vonatkozó új szabályokról. Akkor viszonylag „csendben” fogadták az új szabályokat, azóta viszont eltelt annyi idő, hogy az állami termőföldek esetében az új tulajdonosok élesben próbálják meg gyakorolni a törvény adta jogukat illetve a haszonbérlők pedig próbálnak ellene védekezni.

Ezért, és mivel azért, mert rengeteg megkeresését kapok pro- és kontra, arra gondoltam talán mindkét fél részére segítségére lehet, ha összeállítok egy kis „sorvezetőt”, és megpróbálunk tiszta vizet önteni a pohárba.


A tulajdonosoknak, akik haszonbérleti díjat kívánnak emelni:– Az első és talán a legfontosabb azoknak az új tulajdonosoknak szól, akik most vásároltak állami földet: nézzék meg és olvassák el alaposan az NFA által korábban megkötött haszonbérleti szerződés(ek)et!! A szerződésben foglaltak ugyanazzal a tartalommal érvényesek az új tulajdonosra is, mint a régire, illetve a haszonbérlőre! Nem lehet azért haszonbérleti szerződést felmondani, mert új tulajdonos lépett az előző helyére! A haszonbérlőnek nem kell tudnia róla, hogy ki az új tulajdonos, sőt nem is kötelessége az új tulajdonost megkeresnie!

– A legalább 10 éves időtartamú haszonbérleti szerződés esetében élhet a tulajdonos a haszonbérleti díj kezdeményezésének jogával, a szerződéskötést követő 5 év elteltével – ha a haszonbérleti szerződés időtartama meghosszabbítás folytán éri el a 10 éves időtartamot, a meghosszabbítás időpontjától számított 5 év elteltével -, majd az első kezdeményezést követően 5 évente kezdeményezheti a haszonbérleti szerződés módosítását a haszonbérleti díjnak (a díj eltérés bejelentésének időpontjában) a helyben szokásos piaci haszonbérleti díjra való módosítása érdekében, feltéve, hogy a haszonbérleti szerződés időtartamából legalább még 5 év van hátra.

– Ha a szerződésben a Felek eredetileg úgy egyeztek meg, hogy az első haszonbérleti díj módosításának a joga kevesebb, mint 5 év eltelte után megilleti a tulajdonost (pl. évente, kétévente stb.), akkor a szerződésben meghatározott időtartam az irányadó. Tehát a törvényben előírt 5 éves időtartamtól a szerződésben kevesebbet is elő lehet írni, DE! ezen túl a haszonbérleti díj módosítására vonatkozó EGYÉB SZABÁLYOKTÓL NEM LEHET ELTÉRNI!!

– Ami nagyon fontos, hogy a legtöbb szerződésben benne van, hogy adott évben mely időpontig lehet élni a módosítás kezdeményezésének jogával. Pl. szeptember 30.-ig, tehát akkor szeptember 30.-ig lehet a kezdeményezést eljuttatni a haszonbérlőnek, ha később teszi, az már jogvesztő lesz a tulajdonosnak is, tehát a határidőn túl közölt kezdeményezése érvénytelen lesz, és arra hivatkozva jogszerűen nem követelhet emelt bérleti díjat.

– A tulajdonosnak a bérleti díj emelésének kezdeményezésben a piaci haszonbérleti díj mértékét igazságügyi szakértői vélemény alapján KELL megállapítani. Tehát, amikor a tulajdonos közölni szeretné a bérlővel, hogy mekkora emelt haszonbérleti díjra tart igényt, akkor KÖTELEZŐ az értesítéséhez CSATOLNI, az emelt bérleti díj mértékét alátámasztó igazságügyi szakértői véleményt is! JAVASOLT: termőföld-forgalmazás; termőföld-értékbecslés szakterületen bejegyzett igazságügyi szakértőt felkérni!

– Írásban lehet jogszerűen kezdeményezni a módosítást.

– Ha az emelt haszonbérleti díj mértéke a haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérleti díj mértékétől legalább 20%-kal tér el, a haszonbérlő a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a haszonbérleti szerződést a gazdasági év végére felmondhatja. Ha nem akarja elfogadni, akkor 30 napon belül a haszonbérlőnek kell bírósághoz fordulnia a haszonbérleti díj megállapítása iránt. Ha a bíróság megállapítja a haszonbérli díjat, és a haszonbérlő
azt sem akarja elfogadni, akkor még mindig élhet azzal a jogával, hogy a haszonbérleti szerződést a gazdasági év végére felmondhatja. Egyébként ugyanez a szabály vonatkozik a 20% alatti eltérésre is.

– Ha nem fogadja el a haszonbérlő az emelt haszonbérleti díjat, de nem fordult a bírósághoz, akkor a haszonbérleti díjat a tulajdonos által közölt mértékben módosítottnak kell tekinteni, és ekkor már nem tudja a haszonbérlő felmondani a szerződést, hanem köteles lesz az emelet haszonbérleti díjat megfizetni. Ebben az esetben, ha a haszonbérlő nem fizeti meg – felszólítás ellenére sem – az emelt bérleti díjat a tulajdonosnak, akkor a tulajdonos azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.


A haszonbérlőknek,
akik a tulajdonostól haszonbérleti díj emeléséről szóló kezdeményezést / értesítést kapnak:


Csak írásban megkapott kezdeményezés vagy értesítés vált ki bármilyen joghatást.
– Ha a haszonbérleti szerződés rendelkezik róla, akkor az abban megadott határidőig kezdeményezheti a tulajdonos.

– Az írásbeli értesítésnek melléklete kell, hogy legyen az igazságügyi szakértői vélemény is! A kérdés az, hogy mi történik akkor, ha az nincs csatolva. Álláspontom szerint mindenképpen bírósághoz kell fordulni, mert nem lehet azt tudni, hogy csak véletlenül nem csatolta azt a tulajdonos, vagy csak próbálkozik a díj emelésével, és valóban nincs szakvélemény. Ha nincs szakvélemény csatolva, akkor nem az a megoldás, hogy el kezdjük keresni a tulajdonost, és
kideríteni, hogy van vagy nincs, hanem ügyvédet kell keresni és az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül keresetet kell benyújtani a bírósághoz. Hogy mire irányuljon a kereset vagy hogy mi legyen benne, abba most nem mennék bele, de mindenképpen ügyvédhez kell, hogy forduljanak, mert 2016. július 1. napjától egyes bírósági eljárások esetében is kötelezővé tették az elektronikus pervitelt (e-per), amelyben kötelező az ügyvéd részvétele, anélkül nem fognak tudni eljárni!

– Az illetékes bíróság: a termőföld fekvése szerint illetékes járásbíróság. Ha több különböző településen vannak a földek, akkor több per lehetséges.

– Nagyon fontos, hogy, ha írásban megkapta a díj módosításról szóló kezdeményezést és azzal nem ért egyet, akkor annak kézhezvételétől számított 30 napon belül keresetlevelet kell benyújtania a földfekvése szerint illetékes bírósághoz, annak megállapítása céljából, hogy a bíróság állapítsa meg a haszonbérleti díjnak a piaci értékét. Jogvesztő határidő azt jelenti, hogy addig be kell, hogy érkezzen a bírósághoz a keresetlevél, máskülönben nem tudja a bérleti díj módosítását megtámadni, az elfogadottá fog válni, és azt kell a továbbiakban megfizetni!

– Amennyiben nem ért egyet a módosítással, de nem akar pereskedni, akkor a kézhezvételtől számított 30 napon belül a haszonbérleti szerződést a gazdasági év végére ÍRÁSBAN felmondhatja. Ez a 30 nap is jogvesztő, tehát a felmondást a 30. nap végéig kézhez kell, hogy kapja a tulajdonos.

– Ha a per eredményeként a bíróság által meghatározott bérleti díjat sem kívánja a haszonbérlő elfogadni, akkor a bírósági ítélet kézhezvételtől számított 30 napon belül a haszonbérleti szerződést a gazdasági év végére ÍRÁSBAN szintén felmondhatja. Ez a 30 nap is jogvesztő, tehát a felmondást a 30. nap végéig kézhez kell, hogy kapja a tulajdonos.

– Ha a fentieket, (tehát a bírósághoz fordulást; vagy a bérleti szerződés felmondását) a haszonbérlő elmulasztja, vagy nem határidőben cselekszik, akkor a haszonbérleti díj módosítása elfogadottá válik!!!


Mindenki figyelmében:


Az adott jogkérdésben még egyáltalán nem voltak bírósági eljárások, tehát nincs benne semmilyen joggyakorlat! Minden haszonbérleti szerződést el kell figyelmesen olvasni, hogy egyáltalán rendelkezik-e a szerződés módosításának lehetőségéről, ha igen, akkor miként. A vonatkozó jogszabály egyes kérdésekről egyáltalán nem rendelkezik, – gondolok itt például arra, hogy mit kell tenni a bérlőnek akkor, ha igazságügyi szakértői vélemény nélkül kapja meg a bérleti díj emelésére vonatkozó közlést -, de jogi megoldás akkor is létezik, amit meg kell találni. Emiatt is mind a két félnek tényleg javasolt, hogy az adott jogterületen jártas ügyvédet keressenek fel, legalább tanácsadás céljából.

Dr. Jobbágy Krisztina
drjobbagy@upcmail.hu
+36 30 682 5009