Ingatlanjog és polgári képviselet

Irodánk nagy gyakorlattal rendelkezik az ingatlanjog és a polgári peres és nem peres képviselet területein is.

Ingatlanjog


Irodánk ügyfelet képvisel lakás- és nem lakás céljára szolgáló ingatlanokkal, de leginkább termőföldekkel kapcsolatos ügyekben. Ügyfeleink ingatlan ügyeihez teljes jogi tanácsadást nyújtunk. Előkészítjük és elkészítjük az adásvétellel, haszonbérlettel, feles bérlettel, bérlettel, stb. kapcsolatos szerződéseket és igény szerint gondoskodunk a hivatali engedélyezésről, illetve ügyintézésről.

 • ingatlan adásvételek
 • bérleti szerződések és módosítások
 • építési, vállalkozási szerződések
 • telekalakítási eljárások
 • halál esetére szóló szerződések pl.: tartási szerződés, ajándékozás
 • terhek töröltetése iránti eljárások
 • szerződésmódosítások
 • jogorvoslat földhivatali eljárásokban
 • termőfölddel kapcsolatos kérdések

  Polgári peres és nem peres képviselet


  A gazdasági élettel összefüggő vitás ügyeket – ügyfeleink üzleti érdekeit szem előtt tartva – igyekszünk tárgyalásos úton, ésszerű kompromisszum létrehozása útján megoldani. Ha erre nincs mód, ügyfeleink jogos érdekeit polgári per útján érvényesítjük az ország bármely bírósága előtt.

  • tartozások behajtása
  • kártérítéses ügyek
  • fedezetelvonó szerződések
  • vállalkozási szerződésből eredő viták
  • öröklési jogviták és peres eljárások