Az Új Vidékfejlesztési Programok esetében a Közbeszerzési Kötelezettségre vonatkozó szabályok

Tisztelt Olvasók!

Ezt a cikkemet gyakorlati tájékoztatónak szánom mindazoknak, akik most pályázatot nyújtanak vagy kívánnak benyújtani az MVH-hoz. A közbeszerzés nagyon speciális szakterület, és eddig az EMVA pályázatoknál gyakorlatilag az üzleti szféra résztvevőit, nem érintette ez a kötelezettség, tehát az Önök, mint pályázók számára teljesen új kötelezettséget jelent. Azért nagyon fontos, mert ha nem folytatnak le közbeszerzést, vagy nem jól, ill. nem szabályosan, akkor a teljes támogatásukat visszavonhatják, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság bíróságot is szabhat ki a közbeszerzés mellőzése miatt. Nem fogom tudni a részletszabályokat leírni, mert ahhoz nagyon bonyolult. Én már az MVH-s időm alatt foglalkoztam közbeszerzéssel, azóta nagyon sok európai uniós támogatásban részesült pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást bonyolítottam le, és meg kaptam a mostani közbeszerzési törvény által előírt független akkreditációs közbeszerzési szaktanácsadói minősítést is. Ennek a későbbikben lesz jelentősége.

Tehát: 2015. november 01-jén hatályba lépett a közbeszerzésekről szóló út törvény (2015. évi CXLIII. törvény- továbbiakban: Kbt.), amely több újdonságot is tartalmaz a gazdasági szféra szereplőire, mivel az európai uniós támogatásból megvalósuló projektek/pályázatok esetében közbeszerzési kötelezettséget ír elő.

Kinek kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia?

Általánosan: minden olyan gazdasági szervezet, akinek a támogatási összege eléri a nettó! 25.000.000,- Ft-ot. Ezen szervezetek közé tartoznak nem csak a gazdasági társaságok, hanem az egyéni vállalkozók, az egyéni cégek, őstermelők és a családi gazdaságok is! Nagyon fontos, hogy mindenki tudja, hogy nincs KIVÉTEL a gazdálkodási formák között!! Az utóbbi időben, több „közbeszerzési szakértő” arról tájékoztatta a pályázókat, hogy az őstermelőknek és a családi
gazdálkodóknak nem kell közbeszerzést lefolytatni, de ez nem igaz. Erről a közbeszerzések ellenőrzését végző Közbeszerzések Felügyeletéért Felelős Helyettes

Államtitkárság is adott ki tájékoztatást, amelynek értelmében nincs kivétel a gazdálkodók között! Erre legyenek figyelemmel!!!

Tehát a közbeszerzési kötelezettség alatt állnak, ha elérik a nettó 25.000.000,- Ft-os támogatást. A támogatás intenzitása nem lényeges, tehát teljesen mindegy, hogy hány százalék a támogatás, a megítélt támogatási összeg az irányadó. Amennyiben konzorciumként nyújtanak be pályázatot (minimum 4 különböző pályázó alakíthat konzorciumot), akkor, ha a konzorcium eléri a 25.000.000 Ft-os támogatási összeget, és a konzorciumi tagok közül, akár 1 is gazdasági szervezetnek minősül, akkor kötelező a konzorciumnak közbeszerzési eljárást lefolytatnia.

Ha eléri a pályázó a 25.000.000,- Ft-os támogatási összeget, akkor biztos, hogy közbeszerzést kell
lefolytatnia?

Nem, nem biztos. A 25.000.000,- Ft-os támogatási összeg elérése, önmagában még csak azt jelenti, hogy a Kbt. un. alanyi hatálya alá tartozik, és tanácsos közbeszerzési szaktanácsadóval megvizsgáltatni, hogy a pályázat keretében megvalósítandó beruházás egyes részei (építés megvalósítása; eszköz vagy áru beszerzése vagy vmely szolgáltatás megrendelése) a Kbt. un. tárgyi hatálya alá tartoznak –e, ill. hogy a beszerzésre kerülő részek értéket esetlegesen együttesen kell-e számítani?

A Kbt. tárgyi hatálya mutatja meg, hogy mely beszerzési tárgyak esetében kell közbeszerzési eljárást
lefolytatni.

A közbeszerzés tárgyai:
– árubeszerzés,
– építési beruházás vagy
– szolgáltatás megrendelése lehet.

A közbeszerzés tárgyai esetében akkor áll fenn a közbeszerzési kötelezettség, ha egyrészt eléri a közbeszerzési értékhatárt, másrészt nem tartozik a törvényben meghatározott kivételek közé. Vannak un. „vegyes” beszerzések is, ilyenkor az lesz a beszerzés főtárgya, amely %-ban a nagyobb értéket teszi ki a beszerzésben, és ilyenkor a főtárgyra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Közbeszerzési értékhatárok:

beszerzési tárgy érték, amely nem közbeszerzésre kötelezett nemzeti értékhatár közösségi értékhatár
árubeszerzés 8.000.000,- Ft alatt 8.000.000 – 64.135.835,- Ft 64.135.835,- Ft felett
építési beruházás 15.000.000,- Ft alatt 15.000.000 – 1.603.395.750,- Ft 1.603.395.750 Ft felett
szolgáltatás megrendelés 8.000.000,- Ft alatt 8.000.000 – 64.135.835,- Ft 64.135.835,- Ft felett

Mi a közbeszerzés becsült értéke? Azonos a pályázatban szereplő tervezett összegekkel?

A becsült érték röviden a közbeszerzés megkezdésekor a beszerzendő (építés, áru, vagy szolgáltatás) tárgyért az adott piacon kért vagy kínált ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás összege. A pályázatban meghatározott összegek általában azonosak a becsült értékkel, azért is, mert a pályázati felhívás szerint a pályázathoz eleve kell 3 árajánlatot csatolni – kivéve az építést, ha az benne van az Építési Normagyűjteményben.

Aki árajánlatot adott a pályázathoz, az ki van-e zárva a közbeszerzésből, tehát tehet –e ajánlatot a közbeszerzési eljárásban?

Nem nincs kizárva, tehát minden további nélkül lehet Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás során. Ez vonatkozik a tervezőre is. Klasszikus kérdés, hogy a tervező lehet-e műszaki ellenőr? Igen lehet, nincs kizárva.

Ha beadnak egy pályázatot, amely több megvalósítási helyből és több beszerzésből áll, akkor ezeknek az értékét össze kell –e számítani?

Sok szempontot és feltételt kell megvizsgálni ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolni lehessen. Van hogy össze kell számítani pl. két különböző megvalósítási helyre 1-1 db, de ugyanolyan traktor veszek. Akkor ott össze kell számítani, és 2 db traktorra kell kiírni a közbeszerzést, de két épület építésénél ha az két különböző megvalósítási helyen van, akkor már nem valószínű. Mint ahogyan nem számítjuk össze a mélyépítést a magas építéssel sem, még telepen belül sem, tehát a telepen belüli út építése nem adandó össze pl. egy istálló építésével.

A technológia beszerzése sem adódik össze az építéssel. Minden további nélkül kialakulhat az a helyzet, hogy egy pályázat esetében több különböző típusú közbeszerzési eljárást kell majd lefolytatni.

Fontos általános szabályok:

– Közbeszerzési szabályzatot kell minden pályázónak írnia, amit a Támogató ellenőriz a
közbeszerzés során

– a közbeszerzési eljárást a Kbt. szabályai szerint kell előkészíteni

– az európai uniós támogatásokból megvalósuló közbeszerzések esetében kötelező felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót igénybe venni!

– a közbeszerzés során az ajánlatok elbírálására minimum 3 tagú Bíráló Bizottságot kell felállítani. A Bizottságban lennie kell legalább 1 fő közbeszerzési/jogi szakértőnek, 1 fő pénzügyi/gazdasági végzettségű szakértőnek és 1 fő a közbeszerzés tárgya (műszaki/szakmai) szerinti végzettségű szakértőnek. Építési beruházás esetében a beszerzés tárgya szerinti szakértelemnek az építési beruházás tárgyában az adott szakterületen szerzett szakirányú
felsőfokú végzettség fogadható el!

– Építési beruházás kizárólag a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő tervek birtokában indítható meg!

– a közbeszerzési dokumentációra és a műszaki leírásra konkrét előírások vannak, az építés esetében külön jogszabály további előírásokat is tartalmaz, amelyeket kötelező betartani.

– konkrétan meg van határozva, hogy mikor érvénytelen egy ajánlat és mikor eredménytelen egy közbeszerzési eljárás

– konkrétan meg van határozva, hogy hogy kell az ajánlatok értékelési szempontjait meghatározni. Értékelési szempontként alkalmazhatóak:

a) a legalacsonyabb ár,
b) a legalacsonyabb költség (amelyet az Ajánlatkérő által előre meghatározott költséghatékonysági módszer alkalmazásával kell kiszémítani),
c) a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan – különösen környezetvédelmi, minőségi, szociális, – szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.

Építési beruházás esetében ill. tervezési és mérnöki szolgáltatás beszerzésekor nem lehet a legalacsonyabb ár szempontját egyedüli értékelési szempontként választani!

– a nyertes ajánlattevővel köteles szerződést kötni az Ajánlatkérő. Nincs olyan, hogy nem ezzel a vállalkozóval akartam, vagy nem tetszik stb. Nem lehet visszalépni a szerződéskötéstől, csak a törvényben meghatározott esetekben.

– a lefolytatott közbeszerzési eljárásról tájékoztatót kell közzétenni

– egyes eljárás fajták a teljesség igénye nélkül: nyílt; meghívásos; tárgyalásos 4

– nemzeti eljárásrendben, ha a beszerzés értéke áru és szolgáltatás esetében nem éri el a nettó 18 millió Ft, és építésnél a nettó 100 millió Ft-ot, akkor az Ajánlatkérő legalább 4 db, általa kijelölt Ajánlattevőt kérhet fel ajánlattételre.

– ha a beszerzés értéke áru és szolgáltatás esetében el éri a nettó 18 millió Ft, és építésnél a nettó 100 millió Ft-ot, akkor a Közbeszerzési Hatóság honlapján kell közzétenni 5 munkanapra egy összefoglaló tájékoztatót arról, hogy majd közbeszerzést fog lefolytatni az Ajánlatkérő, és erre bárki jelezheti a részvételi szándékát, akiknek az Ajánlatkérő köteles az eljárást megindító felhívást és dokumentációt megküldeni. Emellett lehetősége van arra, hogy további 3 db által kijelölt Ajánlattevőt is felkérjen ajánlattételre.

– Építési beruházás esetében, ha a nettó 500 Millió Ft-ot eléri a beszerzés értéke, áru és szolgáltatás esetében a nettó 64.135.835,- Ft-ot meg kell jelentetni az eljárást megindító felhívást nyílt eljárás keretében.

– a Kbt. a megkötendő szerződésekre kötelezően alkalmazandó rendelkezéseket is tartalmaz, amelyeket a szerződésbe kötelező beépíteni.

– a közbeszerzési eljárással szemben jogorvoslattal lehet élni a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt. A Közbeszerzési Döntőbizottság jogosult megállapítani azt, hogy az Ajánlatkérő megsértette –e a Kbt. előírásait az adott közbeszerzési eljárás alatt vagy sem. Továbbá jogosult megállapítani, hogy az Ajánlatkérő jogtalanul mellőzte-e a közbeszerzést vagy sem. A támogatásban részesülőkkel szemben jogorvoslati eljárást indíthat a Támogatást nyújtó szervezet is! A Közbeszerzési Döntőbizottság jogosult bírságot kiszabni a Kbt-t megsértővel szemben, amit több százezer forint, ill. akár milliós is lehet!

– a közbeszerzési eljárások ellenőrzésére az európai uniós pályázatok esetében a 272/2014. Kormányrendelet XVI. fejezete tartalmazza az előírásokat.

– A pályázatok esetében a Kbt. lehetőséget ad az un. „feltételes” közbeszerzési eljárás lefolytatására. Ez azt jelenti, hogy a pályázó lefolytathatja a közbeszerzési eljárást még az előtt, hogy tudná, hogy kap-e támogatást vagy sem. Amennyiben nem kap támogatást, akkor nem kell a nyertes ajánlattevővel szerződést kötni, és így szabadul a szerződéskötési kötelezettsége alól, de csak akkor, ha erre az eljárást megindító felhívásban felhívta a figyelmet! Ez az eljárás azért jó, mert időben sokat nyerhet a pályázó. Mire támogatási szerződést kap, addigra lesz kiválasztott szállítója vagy kivitelezője, és megkezdheti a
beruházását.

Mennyi időt vesz igénybe egy közbeszerzési eljárás bonyolítása?

Attól függ, hogy milyen eljárásról van szó, de kb. 1 – ½ 1 hónap alatt le lehet bonyolítani. De ez lehet több idő is.

Mi a feladata a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadónak?

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóra a 46/2015. MvM rendelet vonatkozik, amely szerint a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóra köteles aláírni és az előzetes regisztráció során kapott lajstromszámát feltüntető pecséttel ellenjegyzéssel ellátni:

– a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat;
– a bontási jegyzőkönyve(ke)t;
– az összegezést. 5

Az ellenjegyzésével igazolja a közbeszerzési eljárásban történő személyes részvételét, továbbá felelősséget vállal az eljárás szakszerűségéért és a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőségéért.

Ez tehát a rendeletben előírt kötelezően ellátandó feladata. Azonban a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók általában komplett közbeszerzések bonyolítását vállalják el a szaktanácsadás keretében, tehát az Ajánlatkérő nevében és képviseletében a teljes közbeszerzési eljárást előkészítik és lebonyolítják, részt vesznek a Bíráló Bizottság munkájában, előkészítik a megkötendő szerződéseket, és a pályázatok esetében a közbeszerzések ellenőrzésére előírt dokumentumokat elektronikusan ők töltik fel a elektronikus felületre és tartják a kapcsolatot a közbeszerzést ellenőrző hivatali munkatárssal. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóra.

Egyébként változó, hogy ki mely feladatok elvégzését vállalja.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók nyilvántartását a Közbeszerzési Hatóság honlapján találják meg: http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/faksz/

Elszámolható-e a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók tanácsadási díja?

Igen. A pályázat i felhívás szerint az összes elszámolható nettó költség 1%-ának erejéig.

A fentiekben leírtak, kizárólag figyelem felkeltés a VP keretében pályázók részére, azért, hogy időben fel tudjanak készülni egy új kötelezettségre, amit maximálisan be kell tartaniuk ahhoz, hogy tényleg megkapják a támogatást, és ne essenek el tőle. Mivel az elmúlt években nagyon sok, az Európai Unió által támogatott pályázat esetében folytattam le (és folytatok ma is) közbeszerzési eljárást, pontosan ismerem az eljárások buktatóit, és a támogatást ellenőrző
szervezetek ellenőrzési módszereit, valamint nem utolsó sorban a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati gyakorlatát is! Ezért nagyon fontos, hogy mindenképpen, a közbeszerzés területén gyakorlott, nagy tapasztalattal rendelkező a névjegyzékbe bejegyzett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót válasszanak, aki sikeresen le tudja folytatni a közbeszerzési eljárást, mert Önöknek ezen a teljes támogatása is múlhat!

Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, tisztelettel állok a rendelkezésükre!

Dr. Jobbágy Krisztina, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstr.:00322)

tel: 30/6825009
drjobbagy@upcmail.hu