Üzletviteli tanácsadás

avagy a sikeres pályázat esetében Projektgenerálás, Pályázatírás, és Projektmenedzsment

Ahhoz, hogy valaki egy beadott pályázaton valóban támogatást nyerjen el, nagyon sok feltételnek kell megfelelnie, valamint ahhoz, hogy a támogatási összeghez valóban hozzá is jusson a nyertes pályázaton túl még több kötelezettséget és feltételt kell teljesítenie.

Tehát a nyertes támogatáshoz való hozzájutás komplexebb tudást, ismeretet és nagyon sok odafigyelést és időt igényel.

Az eredményes pályázatíráshoz elengedhetetlen az alapos felkészültség és a pályázati feltételek teljes körű ismerete.

Szakmai tapasztalatom és kapcsolatrendszerem az egyik garancia a sikeres pályázatírásra. Mivel Irodánk elsődlegesen agrár- és vidékfejlesztés szakterületen tevékenykedik, ezért leginkább ezen a területen a most aktuális Vidékfejlesztési Program (VP) keretében megnyíló pályázatok esetében nyújt szakmai segítséget.

Irodánk nem egyszerűen pályázatírást vállal, hanem komplett üzletviteli tanácsadás végez

amely alapvetően három részből tevődik össze

Projektgenerálás

A projektgenerálás az azonosított ötletek, elképzelések életképes projektekké történő átdolgozásának szakasza. Ebben a fázisban vizsgáljuk a projekt megvalósíthatóságának részletes feltételeit, a fizikai és pénzügyi lebonyolítás lehetséges alternatíváit.

Ahhoz, hogy a projektötletből projektjavaslat legyen, számos szempontot meg kell vizsgálni:

 • a pályázó megfelel-e a kiírás követelményeinek
 • az ötlet összhangban van-e a pályázat célkitűzéseivel
 • gazdaságilag életképes és megtérülő-e a fejlesztési elképzelés
 • rendelkezésre állnak-e a pénzügyi lebonyolítás feltételei stb.

Mindezen feladatok ahhoz, hogy sikeres pályázatot tudjunk készíteni meg kell, hogy előzzék a pályázatírás folyamatát és aktív közreműködést igényelnek a potenciális pályázók részéről is, hiszen az ekkor meghatározott feltételek, vállalások a projekt egész életútját végig fogják kísérni.

Pályázatírás

Az adott ötlet mélyebb kidolgozása a pályázatírás folyamata, amely a kiíráshoz illeszkedve áll össze Pályázati dokumentációvá. Folyamatos kapcsolattartás az ügyfelekkel, és a pályázat benyújtása után az illetékes szervekkel.

A pályázati tanácsadás során a következő feladatok elvégzésével segítjük a Pályázókat:

 • kitöltjük a pályázati formanyomtatványokat, dokumentumokat
 • jogi tanácsadás a pályázathoz szükséges mellékletek, dokumentumok tartalmára vonatkozóan
 • ellenőrizzük, véglegesítjük és összegyűjtjük a csatolandó dokumentumokat
 • elvégezzük a pályázat minőségbiztosítását és a pályázati anyag formai ellenőrzését
 • folyamatosan kapcsolatot tartunk fenn a közreműködő szervezetekkel.

A pályázatírás esetében nagyon fontos tényező a megfelelő ütemezés, amely biztosítja azt, hogy elegendő idő legyen a Pályázati dokumentáció összeállítására és a mellékletek összegyűjtésére.

Jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk a pályázatok megírását, amely összeget csak akkor kell megfizetnie, ha nyertes lesz a pályázat.

Projektmenedzsment

A projektek megvalósítási szakaszára elmondható, hogy a munka java még csak most jön, mivel a feladatok jelentős részét a monitoring és a projektmenedzsment teszi ki.

Ezen szolgáltatás keretében a projekt jóváhagyásától, illetve a támogatás odaítélésétől egészen a projekt lezárásáig elvégezzük a projekt teljes körű és szabályszerű megvalósításához kapcsolódó menedzsment és monitoring feladatokat. Közreműködünk a felmerülő problémák megoldásában, kiküszöbölésében.

A projektmenedzsment tevékenység keretében a következő szolgáltatásokat nyújtjuk:

 • támogatási szerződés megkötésének szakértői támogatása
 • egyeztetések megvalósítása a projekttalálkozók keretében
 • szükség esetén a közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítása,
 • kifizetési igénylési dokumentációk összeállítása
 • pénzügyi menedzsmentben való közreműködés
 • közreműködés a projekt pályázati szempontból történő szakmai és pénzügyi felügyeletében a projekt zárási időpontjáig
 • a projekt megvalósítása alatt a helyszíni ellenőrzéseken való részvétel