Szilárd burkolatú járda felújítása Szigetcsépen

A Kbt. 39.§.(1) bekezdése előírja, hogy az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, -a regisztrálási adatok megkérésének kivételével- korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé tenni.

A közbeszerzési dokumentáció előzetes regisztráció után letölthető.

Amennyiben ajánlatkérő a dokumentációt a jellegéből adódóan elektronikus úton nem tudja a gazdasági szereplők részére bocsájtani, akkor a Kbt. 39.§.(2) bekezdése szerint azt az eljárást megindító felhívásban jelzi.

A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy a regisztrációkor olyan e-mail címet, telefax-számot adjon meg, ami az elküldendő dokumentumok fogadására a nap 24 órájában alkalmas, és az elküldött dokumentumok az arra jogosulthoz kerüljön.

Kérjük az összes mező kitöltését, mely a regisztrációhoz szükséges.

A regisztráció után, a regisztrált e-mail címre küldjük ki a dokumentáció elérhetőségét.

A csillagozott részek kitöltése kötelező!

A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez kérjük, hogy adja meg a következő adatokat:


Cégnév:*
Adószám:
E-mai cím:*
Levelezési cím:*
Telefonszám:
Fax szám:*
A fentieket tudomásul vettem: