Közbeszerzés

Irodánk nagy gyakorlattal rendelkezik a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzési eljárások lebonyolításában, amellyel összefüggésben az alábbi feladatok ellátását vállaljuk:

Közbeszerzési szakértői tevékenységek

Tanácsadás – igény szerint – annak megállapítása céljából, hogy:


  • az adott szervezet Ajánlatkérőnek minősül-e és ha igen, akkor a Kbt. mely szakasza
  • a megvalósítandó beruházás/projekt részben vagy egészben közbeszerzésre kötelesek-e vagy sem
  • bármely oldalon jogi képviselet ellátása a jogorvoslati eljárásokban (előzetes vitarendezés ill. jogorvoslati eljárás a KDB, valamint a KDB döntése ellen az illetékes bíróság előtt)

Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása,


valamennyi eljárásrendben és szakterületen (árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés, építési beruházás; építési koncesszió, szolgáltatás koncesszió, tervpályázat)

az Ajánlatkérői oldalon való közbeszerzési bonyolítás, azt jelenti, hogy az adott közbeszerzési eljárást teljes körűen bonyolítjuk le, kezdve az eljárás előkészítésétől, az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elkészítésén, valamint a beérkező ajánlatok bírálatában való részvétel át, az eljárás lezárásáig (nyertes ajánlattevő megnevezés, eljárásról szóló írásbeli összegezés elkészítése, ill. az eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítése)

az Ajánlattevői oldalon ajánlati dokumentáció összeállítása; ajánlati stratégia megtervezése; jogorvoslati eljárás lebonyolítása (előzetes vitarendezési kérelem ill. jogorvoslati kérelem elkészítése)

Hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása


(Új Kbt. szerint: felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás-megrendelés esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az 500 MFt-ot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az Ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.

Pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljes körű bonyolítása.


Az új Közbeszerzési törvény (2015. évi CXLIII. tv) értelmében 2015. 11. 01 -től a támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett a klasszikus közbeszerzésre kötelezettek (állam, önkormányzat, állami költségvetési szervek stb.) közé nem tartozó szervezet, amelynek szolgáltatás-megrendelését, árubeszerzését vagy építési beruházását legalább huszonötmillió forint összegben közvetlenül támogatják.

Nem tartoznak ide a magánszemélyek, és az egyéni vállalkozók!

Tehát minden olyan gazdasági társaság, aki 25 millió Ft felett támogatást kap, az közbeszerzésre lesz köteles, nem számít a támogatás intenzitása, csak az összeg!

A közbeszerzést minden esetben a Közbeszerzési törvény betartásával kell lefolytatni és dokumentálni, az azokról szóló valamennyi okiratot jogszabályban meghatározott határidőben be kell majd utóellenőrzésre küldeni!

Ha valaki nem folytat le közbeszerzést, az nem fog támogatást kapni, mivel az jogosulatlan lesz. Ha megsérti vmiben a Közbeszerzési törvény előírásait, akkor a Támogató a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fog fordulni, és a támogatásból levonással fog járni a jogszabálysértés, és emellett a Közbeszerzési Döntőbizottság pénzbírságot is ki szokott szabni.

Tehát erre kiemelten fontos oda figyelni, és arra is, hogy a pályázat benyújtásakor meg kell előre vizsgálni, hogy fennáll-e a közbeszerzési kötelezettség, vagy sem, mert annak lefolytatása plusz költséggel fog járni, amit kalkulálni kell.

Javasolt közbeszerzés terén jártas szakemberhez fordulni, amelyben szintén az ügyfelek segítségére tudunk lenni!

kapcsolódó blogbejegyzéseink

május 11, 2016

Az Új Vidékfejlesztési Programok esetében a Közbeszerzési Kötelezettségre vonatkozó szabályok

Tisztelt Olvasók! Ezt a cikkemet gyakorlati tájékoztatónak szánom mindazoknak, akik most pályázatot nyújtanak vagy kívánnak benyújtani az MVH-hoz. A közbeszerzés nagyon speciális szakterület, és eddig az […]