Agrárjog

Az agrárjog speciális volta miatt a jogon belül is különleges szakértelmet igényel. Ügyvédi Irodánk számos mezőgazdasági vállalkozás képviseletét látja el az ország legkülönbözőbb pontjain, az agárjog legkülönbözőbb kérdéseiben/ügyeiben, emiatt igen nagy gyakorlatunk és jártasságunk van ezen a területen.

Az agrárjog területén sem hétköznapi, sem jogi értelemben véve nincsenek sablonos helyzetek / ügyek, ezért ezekben az ügyekben olyan szaktudásra van szükség, még egy ügyvéd esetében is, aki ezzel alapvetően foglalkozik, és a gyakorlatban alkalmazza a vonatkozó jogszabályokat.

Az agárjog számos szakmai kérdést és alterületet foglal magában, de alapvetően 2 nagy területre osztható:

Földügyek, amelyekkel kapcsolatban vállaljuk:

  • termőfölddel összefüggő okiratok (hatósági jóváhagyáshoz kötött ill. jóváhagyáshoz nem kötött, pl. adásvétel, haszonbérlet, feles bérlet, részesművelés, ajándékozás) szerkesztése
  • a földforgalmi törvényben előírt földhivatali eljárásban jogi képviselet ellátása
  • már megkötött szerződések esetében jogi tanácsadás
  • jogi tanácsadás a mindenkor hatályos termőföldekre vonatkozó jogi szabályozással kapcsolatban

Minden mezőgazdasági vállalkozónak elemi érdeke és egyértelmű célja, hogy az adott években a számára biztosított támogatásokból a jogszerűen neki járó lehető legtöbb támogatási összeget megkapja.

Minden esetben a támogatási összegek maximális „lehívásához” vagy „megszerzéséhez” igen sok vonatkozó jogszabályt kell ismernie és alkalmaznia az ügyfeleknek.

A kérelmek beadásakor nagy segítségükre van az agrárkamarai szaktanácsadó, de amikor a kérelmek elbírálása során különböző problémák merülnek fel (túligénylés, jogszerű földhasználat; helyszíni ellenőrzések, blokkbezárás, beruházásoknál támogatási ill. kifizetési kérelmek elutasítása, előírások be nem tartása miatti szankciók, támogatásból való kizárások) akkor szükséges a szakterületet ismerő ügyvéd hatékony segítsége, mert ellenkező esetben nagyon sok támogatástól / pénztől eshetnek el az ügyfelek.

Hangsúlyozottan szükséges ezekben az esetekben az, hogy a témában jártas, gyakorlott ügyvéd legyen, mert ezzel rengeteg pénzt és időt is megtakaríthatnak!

  • jogi tanácsadás az adott támogatásokra vonatkozó feltételekről
  • fellebbezések, beadványok, kifogások, helyszíni ellenőrzésre észrevételek elkészítését, szükség esetén jogi képviselet ellátását a közigazgatási eljárás ill. a pályázati eljárás során
  • teljes körű jogi képviselet ellátás az illetékes közigazgatási vagy polgári Bíróságok előtt
  • üzletviteli tanácsadás pl. pályázatokhoz, beruházásokhoz
  • közbeszerzési eljárások bonyolítása a pályázatok, beruházások esetében (2015. 11. 01-től mindenki, aki legalább 25 Millió Ft támogatásban részesül, az közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles)

kapcsolódó blogbejegyzéseink

október 3, 2016

A haszonbérleti díj emelése, de HOGYAN KELL SZABÁLYOSAN alkalmazni?

Legutóbb ez év tavaszán írtam Önöknek a termőföldek haszonbérlete esetében a haszonbérleti díj emelésére vonatkozó új szabályokról. Akkor viszonylag „csendben” fogadták az új szabályokat, azóta viszont eltelt annyi idő, hogy az állami termőföldek esetében az új tulajdonosok élesben próbálják meg gyakorolni a törvény adta jogukat illetve a haszonbérlők pedig próbálnak ellene védekezni.
május 12, 2016

Termőföld haszonbérleti díj emeléséről szóló új szabályokról

Tisztelt Olvasók! Az állami termőföldek értékesítése kapcsán a haszonbérlőktől nagyon sok kérdés érkezik abban a tekintetben, hogy a földárveréseken nyertes új földtulajdonos a továbbiakban hogyan, mi […]